Mohammed, Iman

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Biografiska uppgifter

Iman Mohammed är född 1987. Hon har gått på Biskops Arnös författarskola och Litterär gestaltning i Göteborg. Hon debuterade i antologin Blå Blixt (2013) och har sedan dess publicerats i flera antologier och tidskrifter. 2017 gavs diktsviten Fermata ut, om vilken Sydsvenskan skrev att det var "en stark liten bok, där samspelet mellan den exklusiva formen och de täta och precisa diktraderna känns helgjutet som en skulptur".

(Norstedts)