Falls, Kat

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Kat Falls undervisar i screenwriting på Northwestern University när hon inte skriver böcker. Hon bor med sin man och deras tre barn i Evanston, Illinois. (Wahlströms)