Hammarén, Stefan

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Författarens egna ord

Ett sökande bortom klyschorna.

Biografiska uppgifter

Textingenjör, pol. mag.

Pris:
3:e pris i kulturtidskriften Zenits novelltävling, 2010; publicerad i Zenit september 2010.
Tidskriften Avsikters lyrikpris 2011; publicerad i Avsikter Nr 38.
Kurt Weredsamfundets stora medalj 2012
Längmanska kulturfondens pris för finländska författare
2015 med motiveringen: "för ett författarskap drivet av en obönhörlig kompromisslöshet och lidelse. Stefan Hammarén går i clinch med språket, och bryter ner det med en entomologs noggrannhet, varefter han med en delirikers envetenhet bygger upp det igen, i intrikat kristallina labyrinter"


Förtroendeuppdrag:
ProtectText International, styrelseuppdrag
Finlands svenska författareförening, medlem

Mera uppgifter om författarens verk

- Med en burk soppa, h:ström 2001 (del I i trilogi)
- Konservöppnare bok, h:ström 2003 (del II i trilogi)
- På solfläckens barnhem, h:ström 2003
- Fluga diversé, h:ström 2004 (novellsamling)
- Horla, h:ström 2004 (fri, poetisk tolkning av Maupassants novell med samma titel)
- På burklös mark, h:ström 2005 (den avslutande delen i trilogin)
- Melåhner o smörgromskrasse, h:ström 2007
- Rullgardinsepistel till Emma, Blå Katt 2008 (e-bok)
- 1, 2, h:ström 2009 (diktsamling, delvis i form av dialog, med Emma Ehrlekrona som medförfattare)
- Hydrolith: Surrealist Research & Investigations, Hydrolith Editorial Collective 2010 (i tolkning av Mattias Forshage, i en internationell surrealistisk antologi)
- S:t Största skarabéerboken, h:ström 2010 (del I i trilogi)
- Medverkar i "Lågor - Antologi från Tanum", Tanums kommun & Instant book 2011
- Tredje generation skarabéerbok, h:ström 2012 (del II i trilogi)
- Första skarabéerboken, h:ström 2012 (den avslutande delen i trilogin)
- Flickan fr. spikregnet, h:ström 2014
- Loserförfattarfabriken, h:ström 2017