Fält

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Ralf Andtbackas nya bok Fält sveper över stora ytor i många bemärkelser. "Fält faller in i fält" säger författaren och hans dikt är generös och kreativ, vidöppen för tankar, idéer och associationer. Fält är geografi och topografi men också kultur och samhälle, ett fält är öppet men måste samtidigt avgränsas. Var upphör fältet att vara fält? Det kan upplevas som statiskt men sett ur andra perspektiv skiftar det ständigt, det är en osäker och mångtydig plats.
Diktjaget reser i tid och rum, vi får bland annat följa med på långa "fältstudier" på cykel i ur och skur på den österbottniska landsbygden. Ralf Andtbacka skriver energiskt och konkret, han är mångtydig men aldrig otydlig.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Undertitel

dikter

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

174

Språk