Den första snöns vemod

Typ

kåserier
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Ute på gården försiggår en kontinuerlig naturföreteelse, som är säregen såtillvida, att den skapar tystnad. Det är svårt att kalla den på något nytt sätt - det är bara ett stilla snöfall."

Genre

Ämnen och teman

Originalspråk

Ingår i samlingsverket

Utgivningstid

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk

Ingår i samlingsverket