Ekelund, Ragnar

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Karl Selim Ragnar Ekelund föddes i Kangasniemi 18.12.1892. Föräldrarna var apotekaren Georg Alfred Ekelund och Elin Elvira Ekelund, född Lindholm. Den andra sonen i familjen var Georg Hilding Ekelund, född 1893, som sedermera blev arkitekt. Ragnar Ekelund blev student från Borgå lyceum år 1911. Innan studierna, 1911-1914, vid Finska Konstföreningen ritskola som senare bytte namn till Konstakademins skola studerade han ett år nordisk filologi och konsthistoria vid Helsingfors universitet. År 1914 skedde den litterära debuten med diktsamlingen Sånger i sol och skymning. Året innan deltog han för första gången i Finska Konstnärernas höstutställning. 1910-talet var en produktiv period för författaren och konstnären Ragnar Ekelund med inte mindre än sex utgivna diktsamlingar. Han medverkade även vid flera utställningar. Två diktsamlingar utkom på 1920-talet varefter det blev en paus fram till år 1941 då han utgav samlingen Ljust i mörkt. År 1942 utkom ett urval Lyrik innehållande dikter från åren 1912-1926.

Även i det privata var det ett turbulent årtionde. År 1916 fängslades han för ryskfientlig verksamhet. En fångenskap som varade i flera månader.

År 1918 gifte han sig med konstnären Inkeri (Inni) Siegberg. I äktenskapet föddes två söner.

Under följande årtionden var Ragnar Ekelund verksam både som författare och konstnär. Han verkade som konstkritiker i Hufvudstadsbladet under åren 1943-1950. Därtill översatt han bland annat Frans Eemil Sillanpääs verk till svenska, en gärning som har tillskrivits epitet "föredömlig". Under åren 1945-1953 var Ragnar Ekelund ordförande för Finlands svenska författarförening.

Litterär produktion

Ragnar Ekelund producerade nio lyriksamlingar. Att märka är att han också var översättare, språkgranskare och kritiker. Han var också medlem i den statliga litteraturnämnden.

Borgå som inspirationskälla

Borgå inspirerade Ragnar Ekelund. Motiven i flera av hans tavlor är hämtade i borgåmiljö och framför allt i Pellinge skärgård där Ragnar Ekelund sommarbodde från mitten av 1930-talet fram till sin bortgång 1960. Meningen var att han och hans hustru Karin Allardt Ekelund skulle företa sin sedvanliga resa till Spanien i början av juni. Karin Allardt Ekelund hade samma vår låtit pensionera sig från sin rektorstjänst vid Laguska skolan i Helsingfors för att få mera tid för sin make. Ragnar Ekelund led av angina pectoris och klimatet i Spanien gjorde honom gott. Ödet ville emellertid annorlunda. Ragnar Ekelund insjuknade brådstörtat och avled på Mehiläinens sjukhus i Helsingfors den 8 juni 1960. Minnena i ord och bild från parets gemensamma spaniensomrar finns i boken I Spanien , Söderströms 1962, med teckningar av Ragnar Ekelund och text av Karin Allardt Ekelund.

Ett flertal minnessutställningar med Ragnar Ekelunds konst ordnades även som den verkligt omfattande utställningen i Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors år 1981.

Ragnar Ekelund och Karin Allardt gifte sig år 1937. Ett äktenskap där bägge makarna entusiasmerade och inspirerade varandra. Många är de konstverk där hustrun Karin finns med i vyerna från sommarhemmet Graninge och miljöerna på Korsön ofta som en ljusfylld gestalt på graningeverandan, på en stenig strand eller på Oterodden mot den öppna horisonten.

I Ragnar Ekelunds sista diktsamling Ljust i mörkt som är skriven mot bakgrunden av krigssommaren 1940 finns några bland de vackraste och innerligaste kärleksdikter i hans produktion med hustrun Karin som klangbotten:

"Var någon sommar skönare än den som gick?
Var någon mera fylld av ljus än den?
Jag vet det ej, jag minns det ej, Vet bara det:
som pärlor i ett pärlband fogas till varandra
så slöt sig till varandra
dag efter dag, natt efter natt".

text: Benita Ahlnäs

Källor:

Brev från Karin Allardt Ekelund till Benita Ahlnäs och intervjuer och samtal med Karin Allardt Ekelund under åren 1960-1990

Allardt Ekelund Karin: I Spanien, 1962
Colliander Tito: Ragnar Ekelund, Taide nr 3, 1960
Gulin Åke: Finländsk kolorism, Ord och Bild, 1955
Gulin Åke: Nekrolog över Ragnar Eklund. Svenska Folkskolans Vänners kalender, 1960
Gulin Åke: Ragnar Ekelund, Suomen Taide 1960
Gulin Åke: Målare, 1978
Joensuu Väinö: Ragnar Ekelund, Suomen taiteen vuosikirja 1943
Ringbom Sixten: Konsten i Finland, 1978
Tirranen Hertta: Suomen taiteilijoita, 1950

Mera uppgifter om författarens verk

Improvisationer 1922