Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Det röda strecket

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Ilmari Kianto, den på finskt håll högt uppskattade författaren, har i romanen Det röda strecket givit en utomordentligt levande bild av en ödemarksfamiljs liv i Suomussalmitrakten. En så träffande och i detalj gående skildring av vardagslivet i en ödemarksstuga och alla de svårigheter dess inbyggare har att dras med kan bara en person ge, som under många år på nära håll bevittnat befolkningens nöd. Kianto har länge vistats i dessa obygder och känner dem i grunden.
Händelserna berör tidpunkten kring den allmänna rösträttens införande i Finland, då även ödermarksborna nåddes av valagitation och upplysning, vars innebörd de inte alltid fattade. Socialdemokraterna pekade på småfolkets nöd och behovet av att denna effektivt avhjälptes, och vann ivriga anhängare.
Bokens huvudpersoner är Topi Romppanen och hans hustru Riika, två genuint finska typer. Författaren har kärleksfullt karvat ut sina gestalter i trärelief, de framstår för oss oändligt rörande i sin buttra trofasthet och naiva åskådning. Deras andakt inför allt det nya revolutionerande, som den politiska vändningen för med sig, är övertygande skildrad. Trots bakgrunden av glupande hunger och kriande brist, som gör att bokens grundfärger är rött och svart, glittrar här och där en gyllene humor. Många både gripande och dråpliga situationer rullas upp inför läsarens ögon.
Översättaren Olof Enckell nämner själv anspråklöst i sin efterskrift att den svenska tolkningen endast kan ge en bristfällig föreställning om originalet. Ingen kan ju begära, att man på ett så väsensskilt idiom som svenska skall kunna adekvat överföra alla de finska kostliga vändningarna i synnerhet i Topis repliker. Men Olof Enckell har valt ett språk och ett uttryckssätt som målar huvudpersonerna livslevande för våra blickar. Kärnan i Topi Romppanens väsen är genialt uppfattad och mästerligt återgiven.

(Baksidestext, Söderström 1946)

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Filmer

The following links will take you away from this site.

Textutdrag

Så gränslöst tyst det var i ödemarken! Hela naturen tycktes hålla andan i väntan på ögonblicket, då det skulle behaga himlen att hölja den nakna frysande marken i dunmjuk snö. I nätter och dagar hade köldens herre kramat moder jordens bröst, bitit sig allt djupare ned mot inälvorna, frusit alla bultande pulsar och värmande vätskor till is. Stenhårda och stelnade låg kärr och gölar, som ännu helt nyligen pöst vattensjuka, och skogstjärnen, som nyss krusats av vinden, stirrade kalla och blänkande som ormögon. Också de hundraåriga furuåldringarnas nakna armar hade styvnat, endast de högsta granarnas mossiga skägg svängde av och an för luftströmmarna.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

198

Förlag

Språk

Utgivningstid

Sidantal

185

Språk

Översättare