Enckell, Olof

Laddning av bildfilen

Photograph information

[Public domain], via Wikimedia Commons

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Olof Enckell var uppskattad litteraturkriti­ker och prosaist då han utnämndes till professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1949. Vid sidan av historiska romaner och vandringsskildringar från när och fjärran skrev han banbrytande litteraturhistoriska arbeten om Elmer Diktonius och Edith Södergran.

(BLF)