Illyés, Gyula

Laddning av bildfilen

Photograph information

By Bahget Iskander http://iskander.hu/ (Bahget Iskander) [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

sagor, samlingar

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk