Bjørnson, Bjørnstjerne

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

Björnson, Björnstjerne

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller
romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller
romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

sagor

Titel

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller
romaner

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet"

/Svenska akademiens nobelprismotivering