Sabatini, Rafael

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Verk

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 1. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2009.