Turkka, Sirkka

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Pertti Nisonen / Tammi

Födelseort

Yrke

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

föräldrar: major Josef Wilhelm Turkka och kanslist Elsa Mirjam Luoko

hum.kand. 1967, stallmästare 1970

Finlandiapriset 1986 för verket Tule takaisin, pikku Sheba; poesipriset Tanssiva karhu 1994 för verket Sielun Veli