Ahlfors, Bengt

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Cata Portin

Född

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Bengt Ahlfors (f. 1937) är filosofie magister, regissör och dramatiker. Ahlfors har skrivit ett trettiotal pjäser, ett antal böcker och närmare ett hundratal visor på svenska. Finlands dramatikerförbund gjorde honom till hedersmedlem år 2009. Därtill har han erhållit Svenska liitertaursällskapets pris i två omgångar, 1985 och 2006, SFV:s kulturpris 1992, Pro Finlandia 1993, Statens Finlandspris 2006 samt Statens dramatikerpris 1968 tillsammmans med Claes Andersson och Johan Bargum. /Källa: Schildts Förlag