Linna, Väinö

Laddning av bildfilen

Photograph information

WSOY

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.