Finlands Akademi

Beskrivning

Finlands Akademi är den största finansiären av grundforskning i Finland. Andra viktiga organisationer som finansierar vetenskapen och teknologin i Finland är Tekes och Sitra. Akademin hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde.

Författaruppgifter i Boksampo