Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Niininen, Margit

Alternativt namn
Törnudd, Helene Margareta
Törnudd, Margit
Födelseort
Dödsort
Utbildning eller examen
Pris, utmärkelser
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Biografiska uppgifter
Törnudd, Helene Margareta (Margit) (f. 18/1 1905 Åbo, d. 14/1 1993 Hfrs), författare, fil.dr. 1957. Hon var 1939-68 anställd vid Helsingfors stads barnskyddsverk, från 1948 som barnavårdsinspektör. Utgav romaner och novellsamlingar under sitt flicknamn Margit Niininen.

- - -


Margit Niininen heter i det borgerliga livet Margit Törnudd, gift sedan år 1930 med fil. mag. Allan Törnudd.

Född 1905 i Åbo genomgick Margit Niininen stadens privata svenska flickskola och blev student 1923. De följande åren ägnade hon åt humanistiska studier vid Åbo akademi. Dessa avbrötos av den kända händelse, som resulterade i att hon år 1928 blev dömd för dråp, förövat under förmildrande omständigheter. Frigiven 1929 avslutade hon kort därpå sina universitetsstudier med avläggandet av fil. kand.-examen och förvärvet av magistergrad. Därefter följde pedagogisk ämbetsexamen och praktiskt lärarprov samt, efter ytterligare specialstudier i barnskydd, tjänstgöring vid ett par av Finlands skolhemsanstalter.

Margit Niininens första litterära framträdande ägde rum 1930 med en samling skisser, kallad Bakom Gallret - glimtar av olyckliga kvinnoöden »med den dyrbara prägeln av upplevd verklighet» (St. Dagbl.). Följande år publicerade hon novellboken Sökare och syndare, vars berättelser om förfallna och misslyckade existenser, deras drömmar och besvikelser, voro fyllda av »skarpa iakttagelser, rika inre upplevelser och ett ärligt allvar att gå till djupet» (Sydsv. Dagbl.).

(Ur baksidestext av Tora Markman och hennes syster, Holger Schildts förlag 1936)