Mickwitz, Peter

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Charlotta Boucht

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
essäer, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Peter Mickwitz, född 1964, är en betydande kraft i finländskt poesiliv. Hans diktning (sammanlagt sex samlingar har utkommit i Svenskfinland, en samlingsvolym gavs ut i Sverige 2004 och en urvalsvolym på finska 2006) är på samma gång skir och intellektuell och verklighetsförankrad, och den har givit honom en ovanlig pondus som poet redan från starten.

Mickwitz har också hela tiden intresserat sig för resonemang och debatt kring poesi och diktskrivande, och har skrivit artiklar och inlägg i dagspress och tryckta och elektroniska tidskrifter. Hans radie sträcker sig över tre olika kulturella sfärer, den finlandssvenska, den rikssvenska och den finska. Han har initierat översättning av modern lyrik som bl.a. manifesterat sig i antologin Ett svart får i motljus, där han själv står som redaktör för ett urval ny finsk dikt på svenska. Systerantologin Etupainoinen pyrstötähti, med finlandssvensk dikt på finska är bara en av de antologier han själv är representerad i.

Under 80- och 90-talet var Peter Mickwitz redaktör för tidskrifterna ai-ai och Kontur. Han har också varit verksam i Nuoren Voiman Liitto, som dess ordförande 1996-1998. Mickwitz egna dikter finns översatta till finska, engelska, isländska och polska och en urvalsvolym utkom på finska 2006 i Jyrki Kiiskinens översättning. Den senaste samlingen, Där bara diset återstår av paradiset, är en tjock och bångstyrig bok som hämningslöst låter språket leka och som samtidigt öppnar för en träffsäker och oväntat svidande samtidskritik.

Läscentrum

---


föräldrar : Margaretha Roshier-Holmberg och Johan Mickwitz

Mickwitz var med om att grunda och ge ut tidskrifterna ai-ai (1988-91) och Kontur (1992-95). Han var delägare i förlaget ai-ai 1987-2002. Han har skrivit artiklar och essäer i diverse tidnigar och tidskrifter, varit med i Finlandsvenska författareföreningens styrelse och i Nuoren Voiman Liittos styrelse (ordförande 1997-98), redigerat antologin "Ett svart får i motljus - fjorton unga finska poeter" (2000) m.m.

studier Fil. mag. 1989, Helsingfors universitet

belönad av Svenska litteratursällskapet 1994 2001 och 2005. Tilldelades Rundradions lyrikpris Den dansande björnen 2005

intressen: böcker och typografi, språk, filosofi, poetik, diskussion, samvaro, fiske, hav, bildkonst, arkitektur, rymd och ljus, världen mm.

Mera uppgifter om författarens verk

Dikter : 11 finlandssvenska poeter (antologi). ai-ai 1992.
Rudan, vanten och gangstern (antologi med essäer om nyare finlandssvensk litteratur ). Red., tillsammans med Michel Ekman. Söderströms 1995.
Varför finns vetil (ordbok). Tillsammans med Henrika Ringbom och Mårten Westö. Söderströms 1999.
Ett svart får i motljus (en antologi med yngre finskspråkiga poeter översatta till svenska, red.). Söderströms 2000.
Poesi med andra ord (brevsamling, tillsammans med Agneta Enckell och Henrika Ringbom). Söderströms 2003.
Förlorat : 4 essäer. Söderström 2010.
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet