Förlorat : 4 essäer

Typ

essäer, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I Förlorat har poeten Peter Mickwitz samlat fyra essäer som i vid bemärkelse kretsar kring temat "skrivandet som förlust". Förutom om Kafka och den idag nästan bortglömda novellisten Runar Schildt handlar texterna bland annat om Samuel Beckett och den portugisiska författarinnan Clarice Lispector, som idag upplever något av en renässans. I Mickwitz essäer blandas allvar och sorg med glädje, parodi och ironi. I bakgrunden till många av texterna figurerar författaren och litteraturtänkaren Maurice Blanchot, och framför allt filosofen Emmanuel Levinas.

Förutom att Förlorat är uppdelad i fyra essäer är boken också delad på höjden: parallellt med essäerna löper genom hela boken i övermarginalen ett slags ordbok. Dessa övertexter består av utkast till en poetik, av arbetsboksfragment, av en citatsamling, och mera. Övertexterna och de egentliga essäerna både korresponderar och strider med varandra på ett sätt som ger läsningen djup och vidd. Förlorat kan också läsas som ett slags parallellarbete och kommentar till Mickwitz poesi.

(Söderströms)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

103

Språk