Heikkilä, Mervi

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker
diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 6. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2009.