Finlands ungdomsförfattare rf

Beskrivning

Förbundet grundades den 8 october 1946 och det fungerar som förbindande länk mellan författare av samma genre i hela landet. Från första början har en av förbundets mest anmärkningsvärda verksamhetsformer varit att öka och befrämja barnens och ungdomens intresse för böcker och läsning samt att befordra och gynna verksamhet inom publicering och prisbelöning med samma ändamål.

Förbundets äldsta pris är Topelius Priset, som satts upp år 1946 och som årligen beviljas den bästa ungdomsromanen. Arvid Lydecken Priset, nämnt efter stiftaren, ges åt årets bästa barnbok. Vid samma tillfälle beviljas också ett hedersdiplom för översättningen/publiceringen av en ungdomsbok med hög nivå, samt Det Findländska Bilderbokspriset (delvis stött av Barnens Egen Bokklubb) för en inhemsk bilderbok. Vartannat år utdelas en person eller forskare som befrämjat barnkultur hedersdiplomet nämnt Pääskynen (Svalan), som bär det ursprungliga namnet på vår gamla barntidskrift.

Förbundet har gett ut bl.a. "Rivien välistä - miten kirjani ovat syntyneet" ("Mellan raderna - hur mina böcker har uppstått") som beskriver författares arbete samt "Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita" ("Finska barnboks- och ungdomsförfattare"), ett verk som presenterar Förbundets författare.