Wahlbeck, Jan-Christer

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Jan-Christer Wahlbeck föddes 1948 i Vasa. Bosatt i Borgå.
Till yrke är han psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut och utbildare.
Han är gift för andra gången och har tre vuxna barn, två flickor och en pojke.
Intresserad av mytologi och psykologisk bildsymbolik, att försöka lära sig franska, att låta trädgården bli vildvuxen och att vilja spela golf.

Litterära pris
Finlands Svenska Författareförenings stipendiat i författargården Villa Biaudet, Lovisa 1985-88.
Delat första pris i Wasa Teaters teaterpjästävling 1994 med Tjänstemannens natt.

Litterära medlemskap
Finlands Svenska Författareförening 1979-

Hobbyn:
Franska, golf och mytologi.
/Källa: Östra Nylands hembygdsförfattare

Mera uppgifter om författarens verk

Kompasseja elämän ristiriitoihin. Runollisia visioita psykologisista teemoista (2003) - psykologi

Teaterpjäsen "Tjänstemannens natt", som fick delat förstapris i Wasa Teaters teaterpjästävling 1994.

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)