Jelinek, Elfriede

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Hilde Zemann

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser, samlingar

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt"

/Svenska akademiens nobelprismotivering
Elfriede Jelinek föddes i Mürzzuschlag utanför Wien och när hon fick nobelpriset i litteratur 2004 torde hon ha varit en av de mest omstridda nobelpristagarna på många år. Hon sägs ha tagit upp den fallna manteln efter Thomas Bernhard som en av landets främsta systemkrtiker. I likhet med Thomas Bernhard kallas Jelinek för det föraktfulla Netzbeschmutzer, på svenska "att kacka i eget bo".
Text: Yvonne Ihmels