Thomas, Dylan

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Dylan Thomas (1914–1953) var, trots engelsk uppfostran, i allt en walesisk författare. I såväl prosa som poesi återvände han ständigt till födelsestaden Swansea i ett Wales som han en gång beskrev som ”fullt av sångkörer och får och sagobokshöga hattar”. Verklighetens Wales blir i hans berättelser också fullt av visioner och fantasik, folklore och övernaturliga ting.
Berättelserna som hör till Dylan Thomas mest kända verk skrevs omkring 1940. Att Thomas hör till Englands största diktare erkändes slutligen när han 1982 hedrades med en plats i Poets´Corner i Westminster Abbey. (Atlantis)