Sandelin, Annika

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Niklas Sandström / Förlaget

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

sagor

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

sagor

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar:
Nina och Peter Sandelin

leder ordverkstäder och babypoesigrupper på Richardsgatans bibliotek

fil.mag från Helsingfors universitet med nordisk litteratur som huvudämne. Studerade vidare till bibliotekarie vid Åbo Akademi

särintr.: rimord, cafébesök, böcker