Hedman, Kaj

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Harriet Jossfolk

Födelseort

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

dikter

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Kaj Hedman (f. 1953) är en flitig och vida känd skribent på svenska i Finland. Han skriver litteraturkritik, kolumner och debattartiklar. Men innan han etablerade sig som kritiker och kulturjournalist banade han sig väg som poet. Sedan debuten 1977 med samlingen med den mjukt optimistiska titeln Morgonen har vaknat har han gett ut nio diktböcker. Med tiden har dikterna präglats av en allt större rättframhet och komplexitet.

Hedman har öppet talat om sitt handikapp, panikångesten. I en med rätta omtalad och prisad bok från 2003 talar han om hur det är att leva med ångest och borderline. Panikboken heter den – Hedman bryr sig aldrig om inlindande omskrivningar – och den har markant ökat kunskapen om syndromet, och i respekten för de drabbade.

En liknande sensitivt uppmärksam, ifrågasättande och öppen attityd finns från början med i hans dikter. I hans tredje samling, Mörk glädje, står så här: “[... man säger...]:/Lär känna dig själv, bli stark,/lev dej genom dina plågor!/ Men jag säger:/lägg dig ner på marken, täck över ditt ansikte med säckväv och jord/ och känn din svaghet./ Kanske öppnar sig himlen/ under dej.”

Hedman har i sina dikter utvecklat förmågan att varsamt konkretisera vardagen och genom den göra finförgrenade känslor och insikter synliga. Musiken är en viktig del av poetlivet, den ger struktur – och tröst. Kaj Hedman är också en beläst poet, och i den senaste diktsamlingen Måltid kvark och sula skymtar bl. a. Celan. Han kan representera det stora allvar som är diktens resonans, men i Hedmans senare dikter finns också en ny lekfullhet och ett djärvare förhållningssätt till formen. Sedan förlaget Scriptum grundades i Vasa 1987 har Kaj Hedman kommit ut där, som deras namnkunnigaste poet.

Läscentrum

Kaj Hedman är författare och kulturskribent. Han debuterade år 1977 med diktsamlingen Morgonen har vaknat.

Hans texter präglas av en strävan efter att skriva mångfacetterat för en bred läsekrets om mänskliga problem och om musikens och litteraturens rikedom, med en resonansbotten i kristen humanism. Det självbiografiska verket Panikboken - en berättelse om borderline som utkom år 2003, fick ett varmt mottagande bland läsarna. Diktsamlingen Måltid, kvark och sula utkom år 2007.

Kaj Hedman är född år 1953 i Gamlakarleby. Han är uppvuxen i Vasa och Tammerfors och är bosatt i Karleby. /Källa: Söderströms förlag


Föräldrar: Prosten Karl-Erik Hedman och läraren Britta f. Sjöberg

Jobb:
T.f biblioteksbiträde vid Karleby stadsbibliotek 1978-79
Fri författare och frilans kulturjournalist sedan 1981.

Medarbetare i Österbottningen som frilansjournalist 1981, Hufvudstadsbladet 1994-, kolumnist i Vasabladet 1999-, i Österbottningen 1986-, på Finlandssvenska Musikstationen (Internet) 2004-2005.

Litteraturkritiker i Österbottningen 1981-, i Vasabladet 1986-, Kiiltomato (Internet) 2004-, kulturtidskriften Horisont 1983-.

TV-kolumnist i Norra Posten 2000-2001, krönikör i Kyrkpressen 1983-1999 och 2004-.

Medarbetar även bl.a. i Svenskbygden, i Jakobstads Tidning och för YLE (exempel: radioandakter och texter för helgmålsringningar, Radio Vega)

Lektörsarbeten för Förlags Ab Scriptum på 1980- och 90-talen samt 2004.

Studier:
Deltidsbibliotekarieutbildning 1977
Studier i historia vid Helsingfors universitet i slutet av 1970-talet

Litterära priser:
Tegengrenmedaljen 1985
Längmanska Kulturfondens kulturpris 1998
Chydeniuksen kirjallisuuspalkinto 2005
Choraeuspriset 2007

Intressen:
Klassisk och annan musik, min hund, läget i världen, filosofera med vänner

Mera uppgifter om författarens verk

Panikboken. En berättelse om borderline, Söderströms, 2003 /
Paniikissa. Seuranani ahdistus, Kirjapaja, 2007 (övers. Kai Takkula)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)