Lybeck, Mikael

Laddning av bildfilen

Photograph information

Mikael Lybeck, 1900 - 1905. Heckscher Paul. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Lybeck, Karl Mikael

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

f. 18.3.1864 i Nykarleby, d. 11.10.1925 i Grankulla.

Mikael Lybeck syns i litteraturhistorien främst som litterärt medveten och skicklig lyriker och prosaist, men skrev även dramatik. Lybeck var litterärt aktiv decennierna kring sekelskiftet 1900. Ett återkommande tema i hans produktion är den förfinade själens ensamhet och en tillbakahållen livslust. Också kritiken mot religiöst hyckleri är typisk för hans verk. Produktionen karakteriseras därtill av ett ironiskt betraktande utifrån, detaljskärpa, språklig noggrannhet, en allvarsam intellektuell och analytisk stil samt psykologisk insikt, men även skämtsamma drag. Till hans mest betydande verk hör romanerna Den starkare (1900), Tomas Indal (1911) och Breven till Cecilia (1920). Lybeck byggde med stor litterär ambition ställningen som sin tids främsta finlandssvenska författare och infriade därmed samtidens höga förväntningar på honom.

(Klassikerbiblioteket)

- - -


En av de betydande författarna vid övergången från 1800-talet till 1900-talet i finlandssvenska litteratur. Främst känd för psykologiskt inträngande verk som småstadsskildringen Tomas Indal och brevromanen Breven till Cecilia. Stram stilkonst, melankoli och intellektuellt allvar förenas i hans produktion som också omfattar lyrik, noveller och ett antal skådespel. Bror till Paul Werner Lybeck. (Svenskösterbottniska författare/KulturÖsterbotten)

Mera uppgifter om författarens verk

Vårt bästa minne : prolog / Mikael Lybeck (1889)
Ödlan : ett skådespel / Mikael Lybeck (1908)
Die Eidechse : schauspiel in drei Aufzügen / Mikael Lybeck ; einzig autorisierte Übersetzung von Adolf Paul (1909)
Dynastin Peterberg : en stilla komedi / Mikael Lybeck (1913)
Bror och syster : drama / Mikael Lybeck (1915)
Den röde André : ett upplyftande skådespel. Förra delen, Dynastien Peterberg : en stilla komedi / Mikael Lybeck (1917)
Schopenhauer : scener ur hans ungdom / Mikael Lybeck (1922)
Domprosten Bomander : samtal / Mikael Lybeck (1923)
Samlade arbeten 1-11/Mikael Lybeck (1921-23)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Från dagdrivare till feminister (Svenska litteratursällskapet, 1986)
Författare om författare. Gösta Ågren: "Nykarleby i dikten" (Söderströms, 1980)
Kihlman, Erik: Mikael Lybeck (Svenska litteratursällskapet, 1932)
Litteraturhandboken (Forum, 1999)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Toftegaard Pedersen, Arne: Urbana odysséer (Svenska litteratursällskapet, 2007)
Uppslagsverket Finland 3 (Schildts, 2005)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)