Järnefelt, Arvid

Laddning av bildfilen

Photograph information

Arvid Järnefelt. Museoviraston kuvakokoelmat.

är samma som

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

pjäser

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Arvid Järnefelt
f. 16.11.1861 i Pulkovo, Ryssland
d. 27.12.1932 i Helsingfors

Arvid Järnefelt kan beskrivas som sekelskiftets mest kända idéhistoriska författare. Järnefelt, som också utbildat sig till vicehäradshövding, inledde sin karriär som fennoman, men upplevde senare en tolstojansk väckelse vilket återspeglades i de litterära verkens kristna pacifism och radikalism. Debutverket Isänmaa (1893, sv. Fosterlandet, översatt till svenska år 1893) är en utvecklingsroman som behandlar den finskspråkiga bildade klassens problem och tidens ideella strömningar. Verket Heräämiseni (1894, sv. Mitt uppvaknande) är en skildring av Järnefelts omvändelse till tolstojanismen. I den senare produktionen närmar sig författaren samhälleliga problem i ljuset av sin livsfilosofi, och ser roten till problemen i en bruten kontakt mellan människan och naturen.

(Klassikerbiblioteket)