Le Clézio, J. M. G.

Alternativt namn

Le Clézio, Jean-Marie Gustave

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen"

/Svenska akademiens nobelprismotivering
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet