Söderhjelm, Henning

Laddning av bildfilen

Photograph information

[Public domain], via Wikimedia Commons

Alternativt namn

Sundqvist, Arnold

Födelseort

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Mera uppgifter om författarens verk

Med eget namn

Instinkterna och det mänskliga känslolivet. En psykologisk studie (avhandling) 1913
Lärospån (roman) 1915
Individualiteten ur psykologisk synpunkt. Ett orienteringsförsök 1916
Familjen Magnus (roman) 1917
Gränsmarksluft (roman) 1917
Det röda upproret i Finland år 1918. En karaktäristik med stöd av officiella dokument 1918
Enkla betraktelser över nutida frågor 1919
Finskt och svenskt i Finland. En orientering i språk- och nationalitetsfrågorna 1935
Författareprofiler 1938
Finlands svenska arv. Tal vid Folkpartiets i Göteborg Finlandsafton den 26 okt. 1939 1939
Sillanpää 1940
Finland och Norden : en översikt 1944
Werner Söderhjelm 1960
Unga år (memoarer) 1962
Richard Sievers. En kort levnadsteckning för hans barnabarn 1964

Under pseudonymen ”Tre Herrar”

Herr Corpwieth: Gentleman-detektiv: Hans första äventyr, framställda av Tre Herrar 1914

Under pseudonymen Arnold Sundqvist

Den besegrade 1920

Under pseudonymen Lennart Wikström


Guldgruvan: Detektiv- och äventyrsroman 1916
Dubbelmannen: Detektivroman 1918
Mångmiljonärens randstatsresa (i Sverige utgiven under titeln Mångmiljonären) 1920
Burgundertabletterna 1921
Fabrikant på upptäcktsfärd: En liten karikatyr (i Sverige utgiven under författarens riktiga namn) 1933