Dagdrivarna

Beskrivning

En grupp författare som på 1910-talet dominerade den finlandssvenska litteraturen; namnet kommer från Torsten Helsingius roman "Dagdrivare" (1914). De undvek politiskt engagemang, som de ansåg vara meningslöst. Påverkade av skeptiska författare som Anatole France och Hjalmar Söderberg odlade de en känslomässigt och intellektuellt passiv attityd, som lätt övergick i livsleda. Den mest framträdande bland dem var Runar Schildt; i övrigt bestod gruppen av Gustav Alm (pseudonym för Richard Malmberg), Ture Janson, Henning Söderhjelm, Henrik Hildén och Erik Grotenfelt. Dagdrivarnas psykologiskt analyserande, ofta självdissekerande, språkligt eleganta, men något anemiska prosa förblev stilbildande i flera decennier.

Författaruppgifter i Boksampo