Tala stilla

Typ

samlingsverk
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

BeskrivningSamlingsverkets delar:

I: I fädernas fotspår
II: Meditation
III: Färd till minnenas bygd
IV: Från "Vårens röster" till "Vinternatt"
V: "Min tanke är min tröst"
VI: Från jul till jul
Förord

När Hanna Granskog-Ekman avled 1993 efterlämnade hon en hel mängd dikter och artiklar som hon skrivit under årens lopp. Allt detta material jämte en penningsumma för utgivning av en bok med hennes alster testamenterade hon till Närpes hembygdsförening.
Att ur detta rikhaltiga material välja ut en liten del för publicering i bokform har inte varit någon lätt uppgift. Trygve Eriksson som gjort dikturvalet har dock lyckats fånga Hanna Granskog-Ekmans intentioner rätt väl i de fyra avsnitt med olika dikter som ingår i boken.
I boken Yttermark i helg och söcken som hembygdsföreningens bokförlag utgav 1979 ingick en hel del hembygdsartiklar av Hanna Granskog-Ekman. Huvudvikten har därför nu lagts vid dikterna, men ett prosaavsnitt med artiklar om händelser och personer i gången tid ingår dock. Vi hoppas att boken skall väcka intresse också hos yngre läsare som därmed får en inblick i förhållandena i bygden förr.
För utgivning av verket har bidrag erhållits av Delegationen för den svenska litteraturens främjande och fritidsnämnden i Närpes stad, för vilka vi framför ett varmt tack.

Närpes Hembygdsförenings boksektion
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

En färd genom minnenas bygd

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

128

Språk

Lisätietoja

utgivits postumt