Helsingfors Författare rf

Beskrivning

Föreningens ändamål
Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare grundades år 1968 som en tvåspråkig förening. Dess ändamål är att fungera som kontaktforum för Helsingfors finskspråkiga och svenskspråkiga författare. Föreningen bevakar medlemmarnas allmänna och gemensamma ekonomiska, professionella och juridiska intressen; verkar för att utveckla deras andliga och materiella arbetsförutsättningar; arbetar för att öka intresset för litteraturen; samt representerar sina medlemmar som yrkesgrupp i förhållande till myndigheterna.
http://www.villakivi.com/