Det sjunkna hornet

Typ

essäer, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Förord
De essäer och prosastycken som här sammanförts omspänner till sin tillkomst ett kvartssekel. De utgör ett urval av vad jag under denna tid skrivit i ämnen, om vilka det kanske kan sägas att de inte smakar av någon specialitet utan angår alla. En del av essäerna har tidigare varit publicerade i numera ur bokhandeln utgångna böcker; andra göres först6 nu tillgängliga i bokform. De flesta har undergått en grundlig bearbetning. I några fall har titlarna ändrats (I världens centrum har blivit Medelhavet inom oss, Instinkter på gott och ont har blivit Nu yrar gubben igen, medan Fridstöraren har kallats Stafetten). ---
Innehåll:
Förord
Från konststycke till konst
Resor
Myt och mirakel
Efter lång seglats
Tolv små stycken

Ämnen och teman

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

273

Förlag

Språk