Ruin, Hans

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

aforismer, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Humanisten, litteratur- och konstforskaren, essäisten och ”kulturkritikern” Hans Ruin förenade sin akademiska bana med en karriär som publicist, kulturdebattör och populärföreläsare. Som forskare rörde han sig i gränsmarkerna mellan ett stort antal vetenskaper, där estetik och psykologi dominerade, men där litteratur och konsthistoria samt filosofi också intog ett synligt rum. Denna rörlighet hölls samman av en stark koncentration på ett huvudtema; upplevelsen som estetiskt och psykologiskt fenomen.

(BLF)