Man som man, flicka som flicka

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

3/1960

Recension

Marja-Liisa Vartio är ett av de främsta namnen inom den unga finska prosan. Romanen har ett klassiskt enkelt tema, en ung flicka på landsbygden, som väntar ett barn med en gift man. Det nya ligger i greppet, med skenbart enkla stilmedel låter författarinnan skeendet tala för sig själv. Den unga Lena växer till medveten kvinnlighet under den tid som förflyter från sommar till vinter. Värd att ihågkommas av biblioteken.