Ordsnickarna

Beskrivning

"Ordsnickarne - en ung österbottnisk författargrupp som bildades 1972 i Vörå. Man kan se gruppens bildande som en direkt orsak av och fortsättning till den lyrikantologi "Röster Vägar" som utgavs 1972 i den Österbottniska litteraturföreningens regi. Till en början experimenterade gruppen med att finna nya distributionsvägar för lyrik bl.a. genom att ge ut postkort med lyrik. Som främsta målsättning såg gruppen dock att utkomma med en egen antologi, vilket mål nu är uppnått genom att Ordsnickarglädje föreligger i tryck." (Baksidestext från diktantologin Ordsnickarglädje, 1973)

Författaruppgifter i Boksampo