Sund, Lars

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Cata Portin / Schildts & Söderströms

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

Tycke och smak:
I september hörde jag Frank Zappa och Mothers and Invention på Finlandiahuset i Helsingfors. det var en stor upplevelse - liksom Lindsay Andersons film IF...som jag såg ungefär samtidigt. Ibland beklagar man att tvingas bli vuxen.
Min favoritplats existerar inte i sinnevärlden: Siklax, den ort där mina två senaste romaner utspelas. Siklax ligger vid kusten I Sydösterbotte och är en kommun med omkring 7 000 invånare, präglad av jordbruk, växthusodling och pälsfarming. Jag har gjort Siklax till eget litet universum, där jag kan styra och ställa suveränt. Siklax är en plats där berättelserna föds och galenskapen frodas. Det är den vackraste platsen på jorden - mellan slätten och det grunda havet. Där är himlen stor.
Länge var jag fascinerad av Finlands 20-tal, tills jag skrev om det. Sen blev det 30 -talet, diktaturernas och det växande krigshotets epok. För närvarande är jag färdjupad i 1950 -talet, mitt egna födelsedecennium, det kalla krigets och de många förhoppningarnasoch drömmarnas epok.

Biografiska uppgifter

Lars Sund är född i Jakobstad år 1953. Efter studier i engelska, svenska och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi flyttade han i början av 1980-talet till Uppsala där han arbetat som journalist och författare. Sedan hösten 1999 är han författare på heltid.

Sund debuterade år 1974 med en lyriksamling, som året därpå följdes av romanen Natten är ännu ung. Uppföljaren Vinterhamn beskriver studentlivet i Åbo på 1970-talet.

De följande åren använde Sund till flitiga studier på bibliotek och i arkiv. Resultatet blev "en av bokhöstens märkligaste nya romaner", enligt rubriken till recensionen av Colorado Avenue i Uppsala Nya Tidning. Sunds berättartalang jämfördes med Marquez, Rushdie, Moberg och Linna.

Sex år senare kom den fristående fortsättningen Lanthandlerskans son.

Colorado Avenue belönades i Sverige med Lundequistska Bokhandelns stora litteraturpris och i Finland med Runebergspriset och Tack för boken -medaljen. Både Colorado Avenue och Lanthandlerskans son nominerades till Finlandiapriset.
Eriks bok nominerades också till Nordiska Rådets litteraturpris och belönades med Statens litteraturpris år 2004. År 2004 belönade SLS Eriks bok. Lars Sund belönades 29.4.2009 med Svenska kulturfondens kulturpris.
År 2011 belönade Svenska litteratursälskapet boken Lars Sund för boken En morgontrött fågelskådares bekännelser.

I Sverige utkommer Sunds böcker på Norstedts förlag. Han har också blivit översatt till finska, tyska, estniska och danska. /Källa: Söderströms förlag

Mera uppgifter om författarens verk

Artiklar och essäer:

Är det verkligen fred vi vill ha till varje tänkbart pris, Ny Tid 19/99
Marsipansoldater i det kollektiva minnet, Ny Tid 51/2001
Att ljuga historia. Romanen og historia : med bidrag frå seks nordiske forfattarar (Helsingfors Universitet 2003)
En morgontrött fågelskådares bekännelser : Dagboksblad maj-december (Söderström 2010)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening 1990)
Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)
Stenwall, Åsa: Den förvirrade äventyraren (Schildts, 1997)
Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)

Kotimaisia nykykertojia 3. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ Kirjastopalvelu 2000