Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Höstdagar

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Debutboken Höstdagar (1907) gaf en öfverlägset ironisk skildring af typer och förhållanden i Helsingfors efter det demokratiska genombrottet 1905 [...] (Nordisk familjebok, 1925)
Recension: En bok med mera fart, udd och intelligens har inte på länge sett dagen hos oss. Jag säger "hos oss", ehuru boken utkommit i Stockholm och på svenskt förlag. Men författaren är otvivelaktigt finländare, vem han än må vara. hans bok hör oss till i ämne och form, språk och tankegång. Författaren är debytant, dock knappt av de yngsta. Han har varit me om åtskilligt och tänkt ännu mera. Och han är hemmastadd litet varstanns, t. o. m. på områden där herrar litterater annars äro föga bevandrade. Han rör sig bland gevär och revolvrar i en vapenhandel med samma smak och sakkännedom som bland rätterna på en matsedel på en av huvudstadens bättre restauranger. (Emil Hasselblatt i Finsk tidskrift). Baksidetext på boken Herr Agaton Vidbäck och hans vänner.
Recension: Ett av de originellaste och i konstnärligt avseende mest fullödiga arbeten, som på senaste tider sett dagen hos oss. Vem är Gustav Alm, frågas det för närvarande med mycket iver och nyfikenhet bland allt litterärt folk? Anmälaren påminner sig att vi för några år sedan sett ett par novellungar under strecket i detta ärade blad av pseudonymen i fråga. Veta vi icke vem herr Alm är, veta vi i alla fall numera att han är en spirituell kåsör, en objektiv betraktare av det liv han sett, att han återger sina intryck i en genomoriginell stil, och inför oss i en för de flesta alldeles ny värld, de finska bondestudenternas, studentpolitikernas och fennoman-bohemens miljö. (J. Ahrenberg i Hufvudstadsbladet). Baksidetext på boken Herr Agaton Vidbäck och hans vänner.

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

en Helsingforshistoria

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

173

Språk