Malmberg, Richard

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Museiverket

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Pseudonym: Gustav Alm
Född: Töysä 1877
Död: Helsingfors 1944

Lärare, skolråd och författare.
Verkade bl.a. som folkskollärare i Helsingfors 1900−17 och folkskolinspektör i Vasa 1917−21. Skrev framför allt läroböcker och annan pedagogisk litteratur. Som skönlitterär författare gick han under pseudonymen Gustav Alm och gav ut en satirisk helsingforsskildring samt en roman och en novellsamling med österbottniska motiv. Belönad med Statens litteraturpris 1924. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Faktaböcker:
Folkskolorna i Helsingfors, deras uppkomst och utveckling 1817−1917
Det personliga livet och dess vård i uppväxtåldern. Några ord till orientering
för ungdomsledare och uppfostrare
Boken om Helsingfors (m.fl. red.)
Övningsbok i räkning för folkskolor.Del 1−2 (medförf. A. Jansson)
Historia i sammandrag för folkskolor
Ett schema för rättskrivningsundervisning
Standardiserade vitsordsprov för folkskolan. Del 1−2 (m.fl. förf.)
Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening 1887−1937
Lektionsarbetet i folkskolan
Vår läsebok. Läsning för folkskolan (m.fl. red.)
Räknebok för folkskolor med en lärare och fyra årsavdelningar
Facit till räknebok för folkskolor med en lärare och fyra årsavdelningar
Övningar i språklära. Del 1−4 (medförf. G. Cavonius)

Källor och hänvisningar

Bruhn, Karl: Richard Malmberg (Svenska litteratursällskapet, 1957)
Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Från dagdrivare till feminister (Svenska litteratursällskapet, 1986)
Kalender 1945 (Svenska folkskolans vänner, 1945)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Toftegaard Pedersen, Arne: Urbana odysséer (Svenska litteratursällskapet, 2007)
Uppslagsverket Finland 3 (Schildts, 2005)
Warburton, Thomas: Åttio år av finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och vad 1941 (Schildts, 1941)