Stenwall-Albjerg, Åsa

Biografiska uppgifter

Åsa Stenwall-Albjerg (f. 1953) är litteraturhistoriker, forskare och kritiker. Hon har varit lärare vid Nordens folkhögskola Biskops-Arnö i Sverige 1979–82, och sedan 1989 har hon undervisat vid Finns folkhögskola och Cityfolkhögskolan. Hon leder även skrivarkurser på folkhögskolan Axxell City. Stenwall debuterade som författare med en biografi om Fredrika Runeberg (1979). Sedan dess har hon utkommit med ytterligare fyra böcker och mottagit Svenska litteratursällskapets Estlanderska pris tre gånger, 1988, 1997 och 2007. /Källa: Schildts Förlag

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur (litteraturvetenskap):

Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning (Natur & Kultur, 1979)

Hur flickor blir kloka. Om flickuppväxt i nyare finlandssvensk litteratur (Schildts, 1987)

Den förvirrade äventyraren. Hur pojkar blir män i nyare finlandssvensk litteratur (Schildts, 1996)

Portföljen i skogen. Kvinnor och modernitet i det sena 1900-talets finlandssvenska litteratur (Schildts, 2001)

Den omöjliga hemkomsten. Rötter och rotlöshet hos några österbottniska författare (Schildts, 2006)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)