Stenwall, Åsa

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur (litteraturvetenskap):

Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning (Natur & Kultur, 1979)

Hur flickor blir kloka. Om flickuppväxt i nyare finlandssvensk litteratur (Schildts, 1987)

Den förvirrade äventyraren. Hur pojkar blir män i nyare finlandssvensk litteratur (Schildts, 1996)

Portföljen i skogen. Kvinnor och modernitet i det sena 1900-talets finlandssvenska litteratur (Schildts, 2001)

Den omöjliga hemkomsten. Rötter och rotlöshet hos några österbottniska författare (Schildts, 2006)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)