Den tid du tänkte mig att få

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 29 i Du tror du kuvar mig liv? och i Folkdikter utgifna af I Eriksson.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket