Berg, Maria

Alternativt namn

Pali-Maija
Pali-Maj
Pali-Maja

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Även: Pali-Maj

Född: (Uppgård) 1784 i Pörtom
Död: 1867 i Rangsby, Närpes

Småskollärare och poet som i folkmun kallades Pali-Maj. Från 18 års ålder höll hon ambulerande byskola och försörjde sig i viss mån också som folklig författare. Hennes rika produktion omfattar dikter och sånger, ofta med Bibeln och Psalmboken som förebild och många skrivna på beställning, t.ex. bröllopsvisor. Hon diktade om vitt skilda teman, bl.a. kvinnoliv, gudstro, naturen, händelser i bygden och omvärlden. Endast ett par av texterna publicerades under hennes livstid. Senare upptecknades delar av hennes diktning och utgavs i bokform 1882.

Diverse:
Pali-Majs liv skildras i pjäsen "En älskelig vän", skriven av Trygve Erikson
(premiär på Frank Mangs center i Närpes 2007)
/Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Folkdikter af Maria Berg eller
Pali-Maja (efter hennes död samlade och utgivna av Isak Eriksson-Smeds och J. Oskar I. Rancken) (1882, Vasa)

Övrigt:
Tre av Pali-Majs dikter publicerades år 1851 i tidningen Ilmarinen
(nr 30, 31 och 52).

Dikten "Den tid du tänkte mig att få" återfinns i finsk tolkning ("Kun mua havittelit") i antologin Maailma katettu pöytä. Suomalaisten naisrunoilijoitten antologia (Tammi, 1983)

Källor och hänvisningar

Erikson, Trygve (red.): Folkdikter af Pali-Maj. Pali-Maj och hennes dikter (Pörtom hembygdsförening, 1983)
Finlands svenska litteratur 2 (Söderströms, 1969)
Kalender 1943. Artikel av Johannes Åbonde: Maria Berg – Pali-Maja. En österbottnisk allmogeskaldinna i förra hälften av 1800-talet (Svenska folkskolans vänner, 1943)
Lönnqvist, Harriet: Kvinnliga författare till och med 1892 (Åbo Akademis förlag, 1986)
Nevala, Maria-Liisa (red.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (Otava, 1989)
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Del 2 och del 5 (Wiken, 1993; Bra Böcker, 2000)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809–1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993) Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)