Broder Kilian

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

2/1948

Recension

Boken för oss till det fransiskanerkloster, som under medeltiden fanns ute på Kökar – den tiden en station för sjöfaranden på östersjön och Finska viken. Man häpnar över den mycket egenartade dramatiska dräkt förf. givit sin framställning, liksom över den ohejdade fantasi och mångsidiga lärdom han utvecklar. Men de fordringar han med sitt korthuggna framställningssätt ställer på motsvarande egenskaper hos läsaren te sig ofta övermåttan stora.