Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Broder Kilian

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Valdemar Nymans nya verk betecknar en märklig konstnärlig vinning både för författaren och för finlandssvensk litteratur. Denna skildring av fjortonhundratalsklostret i Kökar ger en magiskt dunkel men också lysande intensiv bild från vårt kustlands medeltid, av dess vidskepelse, råhet, brinnande religiositet, hedendom och gryende ljus.
Till minoriterklostret i Thiyckekarl - som ortens åldriga namn lyder - kommer broder Kilian i unga år och lämnar det först då han dör som dess abbot. Det är inte endast klostrets miljö med bröder och präster, inte endast fiskare och annat skärgårdsfolk, inte heller endast den långsamma sega kampen för Guds ord som återspeglas i denna ständigt skiftande och överraskande berättelse, utan även en människosjäls sökande efter en djupt meningsfylld livstro.
Men med allt sitt inneboende temperament, sin intellektuella rörlighet och djärvhet är BRODER KILIAN långtifrån en vanlig historisk roman. Dess inre liv har osökt förlänat den en djärvt dramatisk form, där de brokiga scenerna oupphörligt växla, där de döda tingen tala likaväl som människor och oskäliga djur, och där alla repliker falla märgfullt utmejslade och formade av stor språklig fantasi. Också rent litterärt är BRODER KILIAN en sällsynt stimulerande bok.

Ämnen och teman

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

215

Förlag

Språk