Huset där det dracks

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

8/1932

Recension

Huset i fråga ligger på karelska näset, och de drickande människorna äro dels ryska flyktingar, dels finländska bohemfigurer. Boken är såsom litterär produkt överlägsen den senaste år av samma författare utgivna Borgå-boken, men därmed är icke erkänt att skildringen i högre grad griper läsaren och håller hans intresse fängslat.