Holma, Birgit

Alternativt namn

Smeds, Birgit

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

PERSONUPPGIFTER

Birgit Viola Holma, f. Smeds, föddes i Vörå 1933. Bosatt i Borgå.
Gift med Juhani Holma, har barnen Annika och Mikael; barnbarnen Kasimir och Johannes
Utbildning: student 1952 från Vasa svenska samskola, har studerat engelsk filologi, modern litteratur och estetik vid Helsingfors universitet.
Intressen: böcker med tonvikt på livsåskådning, psykologi, litteraturvetenskap; skogsvandring, barnbarnen, trädgård och katten

TANKAR OM FÖRFATTARENS ARBETE

Debutboken 1975.

"Jag skrev före det periodvis och i olika åldrar, med början redan som barn, dikter eller dagbok - men enbart för skrivbordslådan.

Jag bekantade mig med lyrik ur recitatörens förmedlar synvinkel under hela min skoltid. Det betydde mera för mig än jag lät någon ana och det blev en vana eller kanske frestelse att stå bredvid och analysera inte bara lyrik utan även händelser, känslor, tankar. Anteckningar kunde behövas som redskap och det skrivna skulle formuleras eller utmejslas på någon sätt...

långsamt, med ett otal omarbetningar"

"Konfessionslös mystik utan flummighet "-skrev en rikssvensk kritiker om "Vägen till eremiten".

"Det har säkert varit något i den stilen jag eftersträvat, något outsägbart ska kunna anas under eller genom det utsagda. Tillvarons komplikationer speglade, ofta i något man normalt inte ens lägger märke till, en smula svart humor, och gärna ville jag kunna förmedla tröst."

PERSONLIGT

Favoritförfattare
Cora Sandel i Albertesviten, Fernando Pessoa, Carlos Castaneda, Paolo Coelho

Favoritkompositör
Mozart

Favoritfilm
Amelie

Vad var du rädd för som liten?
Att vara ensam hemma när det var mörkt ute, brottslingar med mask för ansiktet, som de då framställdes av skämttecknare på tidningar.

Någon rolig händelse
"Jag intervjuades hemma hos mig för lokalradion när min första bok kommit ut. Vi hade då en pratsam siameskatt och när den hörde mig läsa kom den sättande och började jama intensivt. Tyvärr var kattens bidrag bortklippt när programmet gick ut."

Vad är det viktigaste för dig i livet?
Fred och en positiv utveckling i världen; en god hälsa, familjen; det antagligen författartypiska: att i lugn och ro få iaktta, tänka, reflektera, gärna under vandringar i naturen.

TANKAR OM HEMBYGDEN

"Vitsippslundar, tänker jag spontant i maj, sådana finns inte i Österbotten. Gamla stan i Borgå och vyn när man kör över bron, att omedelbart förälska sig i. Den naturnära fläck där jag bor. Men jag hann bo på fyra orter före Borgå och har inte mera en så självklar hembygdskänsla någonstans som de i generationer rotade. Jag hör till de omplanterade."
/Källa: Östra Nylands hembygdsförfattare

Mera uppgifter om författarens verk

Dikter av författaren ingår bl.a. i antologierna
Krijgsvolk der Gedachten-moderne Finse Gedichten, 1992
Modern finlandssvensk lyrik, 1986
120 dikter ur Önskedikten, 1990
Kvinnors dikt från när & fjärran, 1991
Självpresentationer i Finlandssvenska kvinnor skriver, 1984
Femtiosex österbottniska författare om sig själva, 1990.

ÖVRIGT

Människans utveckling, Psykologi 2, 1998 –En dikt som vinjett till kapitlet om ungdomstiden
I rågens rike, 1999 – En beställd festdikt
En dikt tonsatt och sjungen av Carita Holmström på hennes LP Aquamarin, 1984

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)