Cromwell, Thomas

Beskrivning

Levde omkr. 1485-1540. En engelsk statsman, en av de viktigaste politiska personligheterna under Henrik VIII:s styre.