Dikter

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Innehåll:

T. S. Eliot som konstnär (Ronald Bottrall; övers. Sonja Bergvall)
Det öde landet : Några kommentarer (Erik Mesterton)

J. Alfred Prufrocks kärlekssång
Morgon vid fönstret
La figlia che piange
Gerontion
Odödlighetens viskningar

Det öde landet
I. De dödas begravning
II. Ett parti schack
III. Eldpredikan
IV. Döden genom vatten
V. Vad åskan sade
Anmärkningar till "Det öde landet"

Askonsdag
Marina
Triumfmarsch
Körer ur Mordet i Katedralen I o. II
Burnt Norton
East Coker

Biografiska not (Ronald Bottrall)

Originalspråk

Textutdrag

Så låt oss vandra, du och jag,
nu, när aftonen mot horisontens rest av dag
ligger sövd som sjuklingen på läkarbordet.
Låt oss följa nästan tomma gatustråk,
reträtter för det silla bråk
som förs på skumma natthotell, av kunder efter tolv,
och ostronkällaren med sågspånsgolv [...]


(Ur dikter J. Alfred Prufrocks kärlekssång; övers. av Gunnar Ekelöf)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar