I kamp med havet

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

4/1971

Recension

Liksom i sina tidigare böcker berättar Anni Blomqvist här lågmält och enkelt om den åländska fiskarhustrun Maja och hennes man Janne på den karga utskärsön Stormskäret. Hon talar om deras arbete och deras kamp med havet, det nyckfulla och grymma. Händelser och sysslor skildras ur Majas synpunkt, anspråkslöst, med gammaldags, dialektala uttryck och vändningar i språket. Det tunga arbetet, omsorgen om barnen och djuren, tilliten till mannen, allt framställs just så betydelsefullt som det måste ha varit för en ung kvinna vid den tiden, i den miljön. Tillvaron följer årstidernas rytm, helgerna blir viktiga avbrott i vardagsslitet, bygemenskap och släkttillhörighet är till stöd, och en orubblig gudsförtröstan ger Maja kraft att uthärda ödets slag, också de mest förkrossande. Anni Blomqvists skildring har också i denna bok ett allvar och djup som inte kan lämna någon oberörd.